Lloret de Mar

De handel met Amerika
Midden 18e eeuw trokken verschillende vissers uit Lloret naar Spaans-Amerika, hetgeen officieel verboden was voor Catalonië door de Spaanse regering. In 1778 vaardigde koning Karel III van Spanje echter het Vrije Handelsdecreet uit, waarbij Catalonië weer zaken mocht doen met de overzeese koloniën in Amerika. Dit leidde tot een grote groei van de zeehandelsvloot en de bouw van 130 schepen op de werven van de plaats tussen 1812 en 1869. De handelsschepen voeren vooral naar Santiago de Cuba, Havana, Montevideo en Buenos Aires en exporteerden onder andere Catalaanse wijnen, oliën, textiel, zout en meel en importeerden onder andere hardhout, katoen, huiden, suiker, tabak, rum en koffie.
Een deel van de bevolking van Lloret werd hierdoor zeer rijk en investeerde veel in de bouw van schepen of in de handel van goederen. De handel werd gevolgd door een exodus van mensen die als kolonist naar Amerika trokken (de zogenoemde Indianos of Americanos), hier soms zeer rijk werden en later terugkeerden. In Lloret lieten ze dan grote huizen bouwen en gaven vervolgens – volgens de traditie – veel geld aan goede doelen. Lloret werd door de rijkdom voorzien van veel monumentale publieke gebouwen, fraaie pleinen en straten.
Neergang
Tussen 1880 en 1920 verdween echter de handel met Amerika voor een groot deel en raakte Lloret wat geïsoleerd, doordat ze in tegenstelling tot het zuidelijker gelegen Blanes geen aansluiting had op de spoorlijn en daardoor zich er slechts weinig industrie kon ontwikkelen, al nam het percentage van de beroepsbevolking dat hierin werkte wel toe van 8% in 1807 naar 41% in 1901. De zeehandel was inmiddels ingezakt en zakte in dezelfde periode van 62,7% naar 17,3%. De plaats werd eind 19e, begin 20e eeuw echter wel snel uitgebreid (vooral in de diepte, daar de stad werd gehinderd door de hoge heuvels aan weerszijden). De landbouw kwam ook weer op, waarbij vooral de huertacomplexen van belang waren met de wijnbouw, die echter werd gesaneerd na een grote druifluisplaag. Begin 20e eeuw kwam ook het toerisme op. Tien jaar later begonnen echter de eerste problemen die leidden tot de Spaanse Burgeroorlog en die er met de Tweede Wereldoorlog voor zorgden dat het toerisme gedurende lange tijd nauwelijks kon worden ontwikkeld.

Bron: Wikipedia