Marvao

vervolg  Marvão:

De legende van Onze Lieve Vrouw Ster

Rond 800 werd er flink gevochten tegen de Moren. Helaas was het niet meer veilig voor de inwoners van Marvão om hier te vertoeven. Ze verlieten huis en haard, maar namen wel hun heiligenbeelden mee. Na ruim vierhonderd jaar was de omgeving weer in handen van de Christenen. Dit wordt ook wel de Reconquista genomend. Toen zag een pastoor een ster aan de hemel. Bij een heuvel tussen de rotsen vond deze beste man het beeld van Onze Lieve Vrouwe terug. Om dit te vieren, en om het beeld te eren werd een Franciscaans klooster gebouwd. Deze draagt de naam klooster van Onze Lieve Vrouw van de Ster. Deze dame is nu de beschermvrouwe van het kasteel. Bij een verraderlijke aanval van de Castilianen schijnt zij de wachters van het garnizoen gewaarschuwd te hebben. 

Tijdens de Middeleeuwen

De Portugezen leverden na 1100 slag na slag om grondgebied op de Moren terug te winnen. Tussen 1220 en 1250 heeft koning (Don) Sancho II het kasteel in zijn bezit. Het kasteel speelt een rol bij de verdediging tegen Castilië, die de onafhankelijkheid van Portugal en de status van koning Afonso I, die zichzelf tot koning heeft gekroond betwist. Het kasteel wisselt tussen 1250 en 1300 nogal eens van eigenaar. De bouw van de donjon werd rond 1300 gestart. In de jaren (1407, 1436 en 1497) werden er aan de stad een aantal stadsrechten verleend. Er werd toestemming gegeven om de verdediging van het kasteel uit te breiden. Dit kunt u nog zien aan de torens die tussen 1400 en 1500 gebouwd zijn. De daaropvolgende periode van enige honderden jaren is hier regelmatig gevochten.

Huidige tijd

Reeds in 1922 werd erkend dat het kasteel van historisch belang is. Sinds die tijd wordt er van alles gedaan om dit bouwwerk voor het nageslacht te bewaren. Verder is nog vermeldenswaard dat tijden de Inquisitie dit kasteel als toevluchtsoord door de Sefardische (oftwel Spaanse) Joden gebruikt werd. Zoals in het begin is vermeld ligt het kasteel van Marvão in het natuurpark van de Serra de São Mamede. Het park is niet alleen het leefgebied van een van de omvangrijkste kolonies van vleermuzien op ons continent. De kurkeiken en kastanjebomen bieden beschutting aan wilde zwijnen en herten. Verder vliegen hier een aantal gieren en adelaars. Omdat het park op grote hoogte ligt is er kans op sneeuw in de winter. Dit gebeurde recentelijk: in 2010!

Bron: Wikipedia